در ساعات کاری می‌توانید از طریق شماره 3105-025 با کارشناسان ظرفینو تماس بگیرید.

امید چگینی
1لی 105
حمید یعقوبی
داخلی 106
امید
داخلی 102
حمید
داخلی 104